เมือง San Francisco ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 4 ในรัฐ California และยังได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย San Francisco ตั้งอยู่บนทาง west coast ของประเทศอเมริกา ที่บนยอด San Francisco Peninsula เพราะเหตุนี้ ทำให้เมือง San Francisco โดดเด่นในเรื่องของเทือกเขาที่สวยงาม ซึ่งมีเทือกเขามากกว่า 50 เทือกเขาด้วยกัน สภาพภูมิอากาศที่เมืองนี้ ถือได้ว่าเป็นแบบ Mediterranean ช่วงหน้าหนาวอากาศจะต่ำสุดอยู่ที่ 9 องศาเซลเซียส โดยช่วงหน้าร้อน อากาศจะสูงสุดอยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีอากาศที่ดี ไม่หนาวและร้อนจนเกินไป เหมาะแก่การมาเรียนและศึกษาความรู้เพิ่มเติม

สถาบัน St. Giles ตั้งอยู่ใจกลางเมือง San Francisco บนถนน Market Street ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีจาก Transport Routes ไปยังสถาบันเท่านั้น ทั้งนี้สถาบันยังใกล้แหล่งห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร มากมาย สามารถเดินไปยังที่ต่างๆได้โดยสะดวกและง่ายอีกด้วย

St. Giles, San Francisco เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและโด่งดัง มีหลายสาขาทั่วโลก เป็นที่ได้รับความนิยมจากเด็กนักเรียนทั่วโลก ทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น student cafeteria, Internet Caf,e Self Access Centre ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด

คอร์สที่ได้รับความนิยม

คอร์ส ISC ( International Semester Course )
จะมีส่วนลด 10% หาก ลงเรียน36 วีค และเริ่มเรียนในเดือน กันยายน 2011 ถึง มกราคม 2012

General English Courses 28 Lessons per weeks (09.00-15.30)
การเรียนการสอนในคอร์สนี้จะเน้นที่ 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยอาจารย์จะเน้นการสอนที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังมีวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, English for Business, English for Tourism และอื่นๆ

ค่าเรียน

ระยะเวลา ค่าเรียน US$ ค่าเรียน บาท
12 สัปดาห์ 4,104 127,224
24 สัปดาห์ 5,508 170,748
36 สัปดาห์ 7,949 246,419

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา $1=31 บาท โดยประมาณ ซึ่งอัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

General English 22 Lessons per week (9.00-13.00)

ค่าเรียน

ระยะเวลา ค่าเรียน US$ ค่าเรียน บาท
12 สัปดาห์ 3,648 113,088
24 สัปดาห์ 5,136 159,216
36 สัปดาห์ 7,562 234,422
48 สัปดาห์ 10,070 312,170

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา $1=31 บาท โดยประมาณ ซึ่งอัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

General English 22 Lessons per week (13.45-17.40)
การเรียนการสอนในคอร์สนี้จะเน้นที่ 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยอาจารย์จะเน้นการสอนที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังมีวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, English for Business, English for Tourism และอื่นๆ

ค่าเรียน

ระยะเวลา ค่าเรียน US$ ค่าเรียน บาท
12 สัปดาห์ 2,664 76,976
24 สัปดาห์ 3,781 128,554
36 สัปดาห์ 5,564 189,176

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา $1=31 บาท โดยประมาณ ซึ่งอัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
Accommodation
ค่าที่พักแบบ Homestay เฉลี่ยเดือนละ  $1,088 (33,728 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Accommodation Placement Fee $65  (2,015 บาท)
บริการรถรับสนามบิน $95  (2,945 บาท)
ค่าบริการรถรอรับกรณีถึงช้า  หรือว่า Flight delay  $30/ชม.  (903 บาท/ชม.)

Enquiry