นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

บริษัทฯจะยึดเอานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้

– ท่านกรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่ท่านจะกรอกข้อมูลใดๆของท่านกับเว็บไซต์

– นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่ทางบริษัทฯ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์

– นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้คุณทราบและการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาข้อมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดยไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้น ท่านจึงควรแวะมาตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ

– นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากคุณทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่คุณแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย

– การใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงที่แจ้งไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูล
บริลเลียนท์ไลฟ์

จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่คุณมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นใช้เพื่อกิจการของบริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ เท่านั้น และข้อมูลท่านจะไม่ถูกส่งต่อให้บุคคลที่สาม

กิจการของบริษัทฯ อาทิเช่น จัดส่งข้อมูลที่ท่านต้องการ และ การแจ้งข่าวสารที่ท่านควรรู็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อต่างประเทศของท่านเท่านั้น หากท่านมีความประสงค์ ยกเลิกรับข้อมูลหรือข่าวสาร สามารถติดต่อเพื่อยกเลิกได้ตามที่ติดต่อด้านล่างนี้

การเปิดเผยข้อมูล
บริษัท

บริลเลียนท์ ไลฟ์ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยให้กับบริษัทหรือบุคคลอื่นใดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้น ในกรณี ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ การสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกรณี เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายโดยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัท

บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ทำการเก็บข้อมูลท่านไว้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย มีแต่เพียงพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ พนักงานของบริษัทฯเป็นผู้ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ อีเมล์และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซต์ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว


หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม ความคิดเห็นใดๆ หรือ ต้องการยกเลิกรับข่าวสาร ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

Brilliant Life Co.,Ltd.
Tel: 02 641-4748 Fax: 02 641-4166
Email: info(at)brilliantlife.co.th