[wpbanners-show id=”1″]

International House (IH)
ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของสถาบันสอนภาษาในโลก โดยจัดอยู่ในกลุ่ม International House World Organization (IHWO) ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถาบันสอนภาษาทั่วโลก ที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรฐานระดับสูงของคุณภาพ และนวัตกรรมใหม่ในการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศผ่านการศึกษา ให้สภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมี 150 สถาบันในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก International House New York ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การโลก IH

International House, New York

International House (IH)

IH New York ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นในเมือง Manhattan ภายในสถาบันประกอบไปด้วย ห้องเรียนที่ทันสมัยกว้างขวาง และสะอาด มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สถาบันมีกิจกรรมทางสังคมที่มีชีวิตชีวา จัดทัศนศึกษากลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนาน ฝึกภาษาอังกฤษพร้อมกับการท่องเที่ยวใน New York ไม่ว่านักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นหรือขั้นสูงระดับ IH เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการศึกษาและความก้าวหน้าในระดับต่อไป
มหานคร New York เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มีตึกสูงมากที่สุดในโลก และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ UN อีกด้วย นิวยอร์กตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น โรงละคร Broadway มีชื่อเสียงทางด้านของศิลปะการละครเวที Time Square ที่ชาวนิวยอร์กมักจะมารวมตัวกันในวันสิ้นปี เพื่อเฉลิมฉลองงานปีใหม่ นอกจากนี้ยังมี Central Park สวนสาธารณะเมืองที่ใหญ่ที่สุด สวนสวยแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง Manhattan ล้อมรอบไปด้วยตึกสูงระฟ้า สวนนี้มีทั้งลานสำหรับวิ่ง และปั่นจักรยาน มีสวนสัตว์ รถม้า ทะเลสาบจำนวนมากที่ไปพายเรือเล่นได้ มีน้ำพุและรูปปั้นแสนสวยมากมาย นอกจากนี้ ยังมีย่าน China Town ซึ่งเป็นถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญในเมืองด้วย

International House, New York

หลักสูตรที่เปิดสอน

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป เน้นความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและสร้างความคล่องแคล่วในการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง รวมถึงความแม่นยำในการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ การสนทนาในชีวิตประจำวัน หรือจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบระหว่างประเทศ

Intensive ( 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ) 
ค่าเรียน

ระยะเวลา

ค่าเรียน ( บาท)

ค่าเรียน (US$)

12 สัปดาห์ 70,308 2,268
16 สัปดาห์ 86,800 2,800
20 สัปดาห์ 99,820 3,220
24 สัปดาห์ 119,784 3,864
28 สัปดาห์ 139,748 4,508
32 สัปดาห์ 159,712 5,152
36 สัปดาห์ 179,676 5,796
48 สัปดาห์ 239,568 7,728
* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก USD 1 = 31 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

 

International House, New York

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าลงทะเบียน $100
ค่าบริการจัดหาที่พัก $100
ค่าที่พักแบบ Homestay 1 สัปดาห์ $350
ค่าบริการรถรับที่สนามบิน $150

Enquiry