โปรโมชั่น New York Tel: 02 641-4748

เรียนต่ออเมริกา Kaplan International English New York
Kaplan International English, New York
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

224,400 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
ปกติสัปดาห์ละ $405 โปรโมชั่น $275
ค่าเรียน 6 เดือน $6,600 (224,400 บาท)
ฟรีค่า SEVIS FEE $200
นักเรียนที่ชวนเพื่อนมาสมัคร ฟรี ค่าลงทะเบียน $160

เรียนต่ออเมริา LSI New York โปรโมชั่น
LSI, New York
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

195,840 บาท

โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 25%
ปกติสัปดาห์ละ $320 โปรโมชั่น $240
ค่าเรียน 6 เดือน $5,760 (195,840 บาท)

เรียนต่ออเมริกา EC New York โปรโมชั่น
EC, New York
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

260,712 บาท

โปรโมชั่นค่า เรียนลด 10%
ปกติสัปดาห์ละ $355 โปรโมชั่น $319.5
ค่าเรียน 6 เดือน $7,668 (260,712 บาท)
ฟรี ค่าลงทะเบียน $160

เรียนต่ออเมริกา New York Language Center NYLC โปรโมชั่น
New York Language Center (NYLC)
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

106,080 บาท

โปรโมชั่น สมัครเรียน 24 สัปดาห์ ฟรี 8 สัปดาห์
ปกติสัปดาห์ละ $125 โปรโมชั่น $108
ค่าเรียน 6 เดือน $2,800 (106,080 บาท)

เรียนต่ออเมริกา ELS New York
ELS, New York
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

239,904 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนลด 30%
สำหรับนักเรียนที่ลงเรียน 4 เดือนขึ้นไป
ค่าเรียน 6 เดือน 239,904 บาท
หมดเขต 30 November 2016

Embassy English, New York
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

204,816 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
จากราคาปกติ $335 เหลือ$251
ค่าเรียน 6 เดือน 204,816 บาท

 โปรโมชั่น Boston Tel: 02 641-4748

เรียนต่ออเมริกา Kaplan International English Boston โปรโมชั่น
Kaplan International English, Boston
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

224,400 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
ปกติสัปดาห์ละ $405 โปรโมชั่น $275
ค่าเรียน 6 เดือน $6,600 (224,400 บาท)
ฟรีค่า SEVIS FEE $200
นักเรียนที่ชวนเพื่อนมาสมัคร ฟรี ค่าลงทะเบียน $160

LSI, Boston
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

189,720 บาท

โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 25%
ปกติสัปดาห์ละ $310 เหลือ $232.5
ค่าเรียน 6 เดือน $5,580 (189,720 บาท)

เรียนต่ออเมริกา EC San Francisco โปรโมชั่น
EC, Boston
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

246,024 บาท

โปรโมชั่นค่า เรียนลด 10%
ปกติสัปดาห์ละ $335 เหลือ $301.5
ค่าเรียน 6 เดือน $7,236 (246,024 บาท)
ฟรี ค่าลงทะเบียน $160

เรียนต่ออเมริกา Stafford House Boston โปรโมชั่น
Stafford House, Boston
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

106,080 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนลด 25%
ค่าเรียน 6 เดือน 189,720 บาท

เรียนต่ออเมริกา ELS Boston โปรโมชั่น
ELS, Boston
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

239,904 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนลด 30%
สำหรับนักเรียนที่ลงเรียน 4 เดือนขึ้นไป
ค่าเรียน 6 เดือน 239,904 บาท
หมดเขต 30 November 2016

เรียนต่ออเมริกา FLS International Boston โปรโมชั่น
FLS International, Boston
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

204,816 บาท

โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 30%

จากสัปดาห์ละ $350 ลดเหลือ $245
ค่าเรียน 6 เดือน $5,880 (199,920 บาท)

เรียนต่ออเมริกา Embassy English, Boston โปรโมชั่น
Embassy English, New York
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

204,816 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
จากราคาปกติ $335 เหลือ$251
ค่าเรียน 6 เดือน 204,816 บาท

 โปรโมชั่น San Francisco Tel: 02 641-4748

เรียนต่ออเมริกา Kaplan International English San Francisco โปรโมชั่น
Kaplan International English, San Francisco
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

224,400 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
ปกติสัปดาห์ละ $405 โปรโมชั่น $275
ค่าเรียน 6 เดือน $6,600 (224,400 บาท)
ฟรีค่า SEVIS FEE $200
นักเรียนที่ชวนเพื่อนมาสมัคร ฟรี ค่าลงทะเบียน $160

เรียนต่ออเมริกา LSI San Francisco โปรโมชั่น
LSI, San Francisco
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

189,720 บาท

โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 25%
ปกติสัปดาห์ละ $310 เหลือ $232.5
ค่าเรียน 6 เดือน $5,580 (189,720 บาท)

เรียนต่ออเมริกา EC Boston โปรโมชั่น
EC, San Francisco
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

246,024 บาท

โปรโมชั่นค่า เรียนลด 10%
ปกติสัปดาห์ละ $335 เหลือ $301.5
ค่าเรียน 6 เดือน $7,236 (246,024 บาท)
ฟรี ค่าลงทะเบียน $160

Stafford House, San Francisco
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

106,080 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนลด 25%
ค่าเรียน 6 เดือน 189,720 บาท

เรียนต่ออเมริกา ELS San Francisco โปรโมชั่น
ELS, San Francisco
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

239,904 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนลด 30%
สำหรับนักเรียนที่ลงเรียน 4 เดือนขึ้นไป
ค่าเรียน 6 เดือน 239,904 บาท
หมดเขต 30 November 2016

เรียนต่ออเมริกา Embassy English San Francisco โปรโมชั่น
Embassy English, San Francisco
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

204,816 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
จากราคาปกติ $335 เหลือ$251
ค่าเรียน 6 เดือน 204,816 บาท

 โปรโมชั่น Los Angeles Tel: 02 641-4748

เรียนต่ออเมริกา Kaplan International English Los Angeles โปรโมชั่น
Kaplan International English, Los Angeles
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

224,400 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
ปกติสัปดาห์ละ $405 โปรโมชั่น $275
ค่าเรียน 6 เดือน $6,600 (224,400 บาท)
ฟรีค่า SEVIS FEE $200
นักเรียนที่ชวนเพื่อนมาสมัคร ฟรี ค่าลงทะเบียน $160

EC, Los Angeles
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

260,712 บาท

โปรโมชั่นค่า เรียนลด 10%
ปกติสัปดาห์ละ $345 เหลือ $310.5
ค่าเรียน 6 เดือน $7,452 (253,368 บาท)
ฟรี ค่าลงทะเบียน $160

FLS International, Los Angeles
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

106,080 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนลด 25%
ค่าเรียน 6 เดือน 189,720 บาท

เรียนต่ออเมริกา Embassy English Los Angeles โปรโมชั่น
Embassy English, Los Angeles
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

204,816 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
จากราคาปกติ $335 เหลือ$251
ค่าเรียน 6 เดือน 204,816 บาท